Reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

vyplňte tento formulář Formulář pro uplatnění reklamace a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:        www.uklizimeseuronou.cz

Společnost:                    Hana Szalay, DiS.

Se sídlem:                      Jasmínová 188/5, 621 00 Brno

IČ/DIČ:                         04874064

E-mailová adresa:           info@uklizimeseuronou.cz

Telefonní číslo:                +420 777 181 354

 

Spotřebitel:

Jméno a příjmení:            

Adresa:                             

Telefon:

E-mail:                              

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážená paní Szalay,

Dne ……………jsem ve Vašem obchodě vytvořil objednávku. Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

(zde je třeba vadu podrobně popsat)

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

………………………………………………………………………………………………

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání………………………../datum obdržení……………….
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ………………………………a budou navráceny bankovním převodem na účet číslo……………………………….
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:
  5. Adresa spotřebitele:
  6. Email:
  7. Telefon:

 

 

V………………………….Dne……………………………

 

______________________________________

                                    Podpis

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží