Odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář si stáhněte formular_odstoupeni_od_smlouvy_uklizimeseuronou_1. Vyplněný nám ho pošlete nejlépe emailem nebo vložte do balíku se zbožím.

Adresát

Internetový obchod:       www.uklizimeseuronou.cz

Společnost:                    Martin Laimar

Se sídlem:                      Pompova 576/28, 617 00 Brno

IČ/DIČ:                          62357255

E-mailová adresa:           info@ uklizimeseuronou.cz

Telefonní číslo:                +420 604 290 812

 

Oznamuji, že tímto odstupujiod smlouvy o nákupu tohoto zboží…………………………….

  • Datum objednání…………../datum obdržení……………..
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem…………………………………a budou navráceny zpět bankovním převodem na účet………………………………./………………
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

 

 

 

V…………………………., Dne…………………………

 

                                         (podpis)
______________________________________

     Jméno a příjmení spotřebitele